Page content

Agendavorming

Agendavorming is het proces waarbij nieuwe beleidsproblemen of oplossingen actief op de beleidsagenda worden gezet. In dit proces spelen onder meer beleidsmakers, lobbyisten, politici, actiegroepen, vakbonden en media een belangrijke rol.

    Comment Section

    0 reacties op “Agendavorming

    Plaats een reactie


    *