Page content

Barrett en Fudge: Implementatie als ‘iets gedaan krijgen’

Barrett en Fudge (1981) leggen in hun benadering van de implementatie van beleid de nadruk op hun veronderstelling dat zowel beleid als de daaraan gekoppelde acties door een voortdurend proces van onderhandeling tot stand komen.

Doordat ze beleid zien als iets wat voortdurend verandert, heffen zij het onderscheid op tussen het maken van beleid en het implementeren daarvan. Implementatie is in de ogen van Barrett en Fudge dan ook niet het uitvoeren van beleid. In plaats daarvan stellen ze dat implementatie ‘iets gedaan krijgen’ is.

Download hier al onze e-boeken voor beleidsmakers (PDF)

Individuen binnen organisaties kunnen via onderhandelingen hun eigen acties afstemmen op de acties van andere individuen binnen en buiten hun eigen organisatie. Op die manier wordt volgens Barrett en Fudge invulling gegeven aan het ‘iets gedaan krijgen’.

In hun review stellen Hill en Hupe (2009:55) dat Barrett en Fudge daarmee in feite implementatieonderzoek als zodanig opheffen. Zonder beleid om uit te voeren kunnen de door Barrett en Fudge bestudeerde acties immers niet meer als implementatieactiviteiten worden gezien.

Download hier al onze e-boeken voor beleidsmakers (PDF)

    Comment Section

    0 reacties op “Barrett en Fudge: Implementatie als ‘iets gedaan krijgen’

    Plaats een reactie


    *