Page content

Heen- en terugdenken

Vanuit een methodologische invalshoek kunnen de top-down en bottom-up benadering van de implementatie van beleid naast elkaar worden ingezet onder het kopje heen- en terugdenken (Van de Graaf en Hoppe, 1992; Hoppe et al., 1998). Elmore (1979, 1985) noemt dit ook wel forward en backward mapping.

 

Elmore - Forward and backward mapping

Heendenken

Bij heendenken wordt het beleid als startpunt genomen. Vanuit de beleidsdoelen worden een aantal steeds specifiekere stappen ingevuld die uiteindelijk tot het gewenste resultaat moeten leiden (Elmore, 1979:603). Als voorbeeld neemt Elmore (1985:39-50) het beleid om energieverbruik te reduceren.

Door middel van heendenken kunnen daarvoor bijvoorbeeld een drietal verschillende maatregelen worden onderscheiden: een vrijwillige energiereductie door middel van informatieverstrekking; het geven van prikkels door het beïnvloeden van de energieprijzen en door verplichtingen in de vorm van bouwregelgeving. Zulke maatregelen komen direct voort uit het gestelde beleidsdoel.

Terugdenken

Bij terugdenken wordt de analyse omgedraaid. Terugdenken begint bij de laatste stap van het uitvoeringsproces: daar waar overheidshandelen rechtstreeks in aanraking komt met de keuzes die door de doelgroep van het beleid worden gemaakt (Elmore, 1979:604). Daarbij wordt geïnventariseerd welke beslissingen in de laagste laag van het uitvoeringsproces worden gemaakt.

Vervolgens wordt teruggedacht over hoe deze beslissingen beïnvloed kunnen worden. In het voorbeeld van energiebesparing kan dan een projectontwikkelaar die investeringskeuzes over nieuwbouw en renovatie maakt een beginpunt van de analyse zijn.

Bij het terugdenken komt vervolgens in beeld dat kosten een belangrijke invloed hebben op dergelijke beslissingen. De overheid kan dan trachten de kosten van energie-efficiënte bouw te beïnvloeden (Elmore, 1985:39-50).

Om tegemoet te komen aan de problemen die heendenken en terugdenken afzonderlijk met zich meebrengen, stellen Van de Graaf en Hoppe (1992:444) een combinatie van beide benaderingen voor. Die noemen zij ‘achterwaarts vooruitdenken’.

Door het combineren van heen- en terugdenken kunnen beleidsmakers beter rekening houden met zowel het originele beleid als de mogelijkheden om de laagste laag van het uitvoeringsproces te beïnvloeden.

    Comment Section

    0 reacties op “Heen- en terugdenken

    Plaats een reactie


    *