Page content

Hjern: Implementatiestructuren en de verwevenheid van beleid en implementatie

Benny Hjern ontwikkelde een bottum-up benadering voor implementatie van beleid. Hij maakt hier twee belangrijke opmerkingen over. In de eerste plaats stelt hij dat implementatie van een beleid vrijwel nooit door een organisatie wordt gedaan.

Daarom moet onderzoek over implementatie ook niet op het niveau van organisaties, maar op het niveau van implementatiestructuren worden uitgevoerd (Hjern en Porter, 1981:211). Een implementatiestructuur is een netwerk van bij de implementatie betrokken (onderdelen van) organisaties.

In de manier waarop acties tot stand komen, onderscheiden implementatiestructuren zich op drie manieren van organisaties (ibid:216). Ten eerste kent een implementatiestructuur minder formele structuren en minder hiërarchische aansturingsrelaties. Daarnaast zijn sociale structuren die binnen implementatiestructuren bestaan dynamischer omdat ze niet binnen een formeel gedefinieerde organisatie en bijbehorend kantoorgebouw samenkomen.

Tot slot is het deelnemen aan implementatiestructuren niet altijd formeel vastgelegd. Beslissingen hierover zijn fuzzy en komen tot stand op basis van onderhandelingen. Een tweede onderdeel van de bottom-up benadering van Hjern en anderen is de stelling dat beleid en implementatie in elkaar verweven zijn (Hjern en Hull, 1982:114).

Daarbij gaan zij minder ver dan Barrett en Fudge. Volgens Hjern en Hull (1982:114) is het namelijk soms wel mogelijk dat beleid en implementatie van elkaar te onderscheiden zijn. Het is volgens hen echter belangrijk om in het beschouwen van praktijksituaties ook de vraag te stellen hoe en door wie beleid en implementatie met elkaar zijn verbonden.

    Comment Section

    0 reacties op “Hjern: Implementatiestructuren en de verwevenheid van beleid en implementatie

    Plaats een reactie


    *