Page content

Kritiek op top-down en bottom-up benaderingen: synthesen

Er zijn steeds meer kritische geluiden te horen over de tegenstellingen tussen de top-down en bottom-up benadering van implementatie van beleid. Winter (2006:154) stelt dat de strijd tussen beide stromingen nuttig is geweest om in beeld te brengen dat zowel de top als de basis van organisaties van belang zijn bij de implementatie.

Op de lange duur is het benadrukken van de tegenstellingen volgens hem echter niet productief. Diverse reviews over implementatie maken dankbaar gebruik van het bestaan van de twee stromingen om de uitersten van het continuüm in implementatieonderzoek in beeld te brengen (vgl. Matland, 1995; Hill en Hupe, 2009:42-56).

Dit brengt echter ook een valkuil met zich mee. Top-down en bottom-up benaderingen staan soms dichter bij elkaar dan uit de reviews blijkt. De meeste top-down auteurs erkennen bijvoorbeeld dat medewerkers in de uitvoering invloed hebben op de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd. Andersom erkennen de meeste bottom-up auteurs ook dat formeel beleid invloed kan hebben op de beslissingen en acties van betrokkenen bij het uitvoeringsproces.

Zelf vinden de meeste top-down en bottom-up auteurs de discussie over hun tegenstellingen inmiddels achterhaald. Volgens O’Toole (2000:267) hebben beide kampen inmiddels de voordelen van een combinatie van beide zienswijzen ontdekt. Vooral onder meer recente auteurs is er belangstelling ontstaan voor theorievorming die beide scholen met elkaar in verband brengt (Pulzl en Treib, 2006; Hill en Hupe, 2009:58-62).

Deze nieuwe benaderingen leggen meer nadruk op de gelijkwaardigheid van actoren en op de manier waarop implementatie zich in de tijd afspeelt. Ook het combineren van top-down en bottom-up inzichten gebeurt echter op verschillende manieren.

Benaderingen die onderdelen van bottom-up en top-down benaderingen combineren zijn onder andere:

    Comment Section

    0 reacties op “Kritiek op top-down en bottom-up benaderingen: synthesen

    Plaats een reactie


    *