Page content

Mazmanian en Sabatier: Zes condities voor effectieve implementatie

Een veel gebruikt top-down model over beleidsimplementatie is dat van Mazmanian en Sabatier (1989). In het model onderscheiden de auteurs vijf fasen van een uitvoeringsproces die beïnvloed worden door allerlei variabelen. In het kort definiëren zij zes condities waaraan moet worden voldaan om een effectieve implementatie van beleid mogelijk te maken (Mazmanian en Sabatier, 1989:41-42).

 

Mazmanian en Sabatier - condities voor effectieve implementatie

In de eerste plaats moeten de doelen in het beleid duidelijk en consistent zijn. Voor zover dat niet kan, moeten in ieder geval criteria worden gegeven voor het oplossen van discussies over de doelstellingen.

Ten tweede is het van belang dat het beleid is gebaseerd op een solide theorievorming die de voor het beleid relevante factoren en hun causale relaties in kaart brengt. Daaruit moet ook blijken dat de beleidsmakers voldoende invloed hebben op de doelgroep van het beleid.

De derde conditie voor effectieve beleidsimplementatie is volgens Mazmanian en Sabatier het structureren van het uitvoeringsproces. Het is hierbij nodig dat betrokkenen bij de uitvoering over voldoende verantwoordelijkheid en middelen beschikken. Het doel daarvan is om de kans te vergroten dat het beleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Ten vierde moeten de managers van uitvoerende diensten het beleid ondersteunen en voldoende kwaliteiten op het gebied van management en politiek hebben.

De vijfde conditie voor effectieve implementatie is dat ontwerpers van het beleid tijdens de uitvoering een actief ondersteunende rol hebben.

Tot slot is van belang dat het beleid in de loop van de implementatie niet wordt achterhaald door conflicterend beleid of door veranderingen in de sociaaleconomische context en de politieke ondersteuning van het beleid.

    Comment Section

    0 reacties op “Mazmanian en Sabatier: Zes condities voor effectieve implementatie

    Plaats een reactie


    *