Page content

Michael Lipsky: Street-level bureaucracy

Een belangrijke bijdrage aan bottom-up benaderingen van implementatie komt van Lipsky. De invloed van de frontlijnwerkers die het dichtst bij de doelgroep van het beleid staan – hij noemt ze de street-level bureaucrats – hebben volgens zijn onderzoek grote invloed op de implementatie (Lipsky, 1971; Weatherley en Lipsky, 1978; Lipsky, 1980; Riccucci, 2005:89).

Waarom frontlijnwerkers veel invloed hebben

De grote invloed van frontlijnwerkers op de implementatie van beleid wordt veroorzaakt door vijf kenmerken van hun werk (Lipsky, 1980:27-28). In de eerste plaats zijn de beschikbare middelen van frontlijnwerkers veelal onvoldoende om het beleid of de regelgeving volledig uit te voeren.

Ten tweede is de vraag naar publieke diensten meestal groter dan het aanbod. Ten derde worden frontlijnwerkers geacht om een bijdrage te leveren aan doelen die vaag en onderling tegenstrijdig zijn. Het vierde kenmerk is dat het moeilijk meetbaar te maken is in hoeverre doelen worden bereikt. Tot slot zijn de cliënten van frontlijnwerkers meestal onvrijwillig bij hen terechtgekomen.

Volgens Lipsky (1980:54) is dat niet alleen het geval bij publieke diensten als politie, brandweer en ziekenhuizen. Het geldt in subtielere vormen ook voor andere vormen van publieke dienstverlening. Hoewel cliënten soms wel mogelijkheden hebben om de relatie met frontlijnwerkers te beïnvloeden, zijn het de frontlijnwerkers die verreweg de meeste invloed hebben.

Frontlijnwerkers zijn stuurloos

Omdat publieke diensten niet afhankelijk zijn van hun cliënten zoals een bedrijf van zijn klanten, zijn frontlijnwerkers dus relatief stuurloos. Cliënten zijn niet goed in staat om aan te geven welke diensten zij echt nodig hebben (Lipsky, 1980:54-70). Binnen deze beperkingen hebben frontlijnwerkers veel mogelijkheden om zelf keuzes te maken over de manier waarop ze hun werk uitvoeren (Weatherley en Lipsky, 1978:172; Lipsky, 1980:81-86).

Ze doen dit onder meer door het ontwikkelen van praktijken die hen in staat stellen om op een of andere manier het gevraagde werk te doen. Binnen die praktijken wordt de vraag naar diensten beperkt, net als het gebruik van de beschikbare middelen. Ook zorgen frontlijnwerkers ervoor dat hun cliënten zoveel mogelijk voldoen aan de opgestelde procedures.

Door het ontwikkelen van deze praktijken kunnen frontlijnwerkers de volgens henzelf beste oplossingen bieden binnen de gegeven beperkingen (Lipsky, 1980:83). De praktijken zoals die door frontlijnwerkers worden ontwikkeld, bepalen volgens Lipsky grotendeels het beleid van een organisatie.

Het beleid dat door beleidsmakers in de top van organisaties wordt ontwikkeld is daarbij niet sturend. Wel kan dat beleid de context veranderen waarin frontlijnwerkers werken. Daardoor kan top-down beleid hooguit een belemmering vormen waarmee frontlijnwerkers in hun dagelijkse werk rekening moeten houden (Weatherley en Lipsky, 1978:172).

Frontlijnwerkers erkennen dat beleidsmakers het algemene beleid opstellen, maar ze zijn tegelijkertijd van mening dat de eisen die hun eigen werkpraktijk stelt, in concrete situaties belangrijker zijn dan dat beleid (Lipsky 1980:16-25).

    Comment Section

    0 reacties op “Michael Lipsky: Street-level bureaucracy

    Plaats een reactie


    *