Page content

Mintzberg: Spontane strategie

De theorie over het bottom-up ontstaan van spontane strategie is van Mintzberg en McHugh (1985) en Mintzberg en Jørgensen (1987). Strategie wordt daarbij gedefinieerd als een consistent gedragspatroon. Vanuit deze definitie is het niet noodzakelijk dat een strategie vooraf bedacht is (Mintzberg en Jørgensen, 1987:219).

Mintzberg: model Spontane strategie

De auteurs (ibid:224) erkennen wel dat geen enkele organisatie alleen kan draaien op spontane strategie. Wel stellen zij dat publieke organisaties teveel aan het idee van voorgenomen strategie blijven hangen. In dat kader hebben Mintzberg en Jørgensen hun bottom-up theorie over spontane strategievorming ontwikkeld.

Spontane strategie: 6 stellingen

Zij formuleren hun model van spontane strategie in de vorm van zes stellingen (Mintzberg en McHugh, 1985:194-196; Mintzberg en Jørgensen, 1987:223-224). Daarbij vergelijken Mintzberg en zijn coauteurs spontane strategie met onkruid. Strategieën ontstaan, ondanks dat ze niet gecultiveerd worden zoals tomaten in een kas.

De tweede stelling is dat strategieën overal kunnen ontstaan daar waar mensen de mogelijkheid hebben om te leren. Leren is volgens het model de motor van het ontstaan van nieuwe strategieën. Waar strategieën precies zullen ontstaan is volgens Mintzberg en zijn coauteurs niet te plannen. Laat staan dat de inhoud van die strategieën te plannen zou zijn.

Als derde onderdeel van het model wordt gesteld dat strategieën die spontaan ontstaan, kunnen uitgroeien tot collectieve strategieën. Ook hier maken de auteurs weer de vergelijking met onkruid. Dit kan klein beginnen, maar kan ten slotte een hele tuin overwoekeren.

Ten vierde wordt gesteld dat het proces waarbij spontane strategieën uitgroeien tot een collectieve strategie zowel bewust als onbewust kan plaatsvinden. Ter nuancering kan als vijfde element worden opgemerkt dat er wel perioden kunnen worden onderscheiden waarin veel strategieën kunnen ontstaan, terwijl er ook perioden van relatieve rust zijn.

Tot slot is er toch ook een rol weggelegd voor het management van een organisatie. Dat moet in staat zijn om spontane strategieën te herkennen. Daardoor kunnen managers deze strategieën, afhankelijk van de inhoud, ondersteunen of juist bestrijden. Wat voor de ene organisatie onkruid is, kan voor de andere organisatie immers een mooie plant zijn.

    Comment Section

    0 reacties op “Mintzberg: Spontane strategie

    Plaats een reactie


    *