Page content

Pressman en Wildavsky: Implementatie optimaliseren en versimpelen

Pressman en Wildavsky (1984) schetsen in hun boek hoe de non-implementatie van beleid verloopt. Ze willen een nieuwe implementatiemoraal opbouwen.

Pressman en Wildavsky zien het uitvoeringsproces als een serie van top-down schakels tussen het beleid en de uiteindelijke uitvoering. In elke schakel tussen betrokken actoren kan een implementatiedeficit optreden.

Wanneer de betrokken actoren in elke schakel het niet voor bijna honderd procent met elkaar eens zijn over de uitvoering, zal deze niet slagen (Pressman en Wildavsky, 1984:107-108). Dit is mede doordat er bij kleine afwijkingen per schakel aan het eind van de keten een grote afwijking van het voorgenomen beleid zal ontstaan. Dat komt door de grote hoeveelheid schakels in het proces.

Naast het vergroten van de eensgezindheid tussen actoren in elke schakel van het proces pleiten Pressman en Wildavsky (1984:147) er dan ook voor om te streven naar een versimpeling van het proces. Dit kan door het aantal schakels te verminderen.

    Comment Section

    0 reacties op “Pressman en Wildavsky: Implementatie optimaliseren en versimpelen

    Plaats een reactie


    *