Cookies

Page content

Klachtenprocedure

De Beleidsexpert is onderdeel van Het Strategieteam. Waar hieronder Het Strategieteam staat kun je ook DeBeleidsexpert lezen.

Het Strategieteam wil alleen werken met tevreden klanten. Daarvoor zetten we ons elke dag in. Heb je als betalende klant toch een klacht over een onderdeel van ons werk? Dan kun je je klacht indienen volgens de onderstaande klachtenprocedure.

Een klacht indienen

Klachten kunnen schriftelijk ingediend worden via klacht@strategieteam.nl.

Schrijf je liever een brief? Dan kun je je klacht sturen naar:

Het Strategieteam
Okapistraat 37
6531RJ Nijmegen

Je kunt ons natuurlijk ook eerst even bellen op 024-202 20 69. Wellicht kunnen we je klacht al oplossen voordat je deze schriftelijk indient.

We lossen een klacht samen op

We proberen klachten zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst samen op te lossen. Een medewerker van Het Strategieteam neemt daarvoor contact met je op.

Binnen vier weken na ontvangst reageren wij per mail of schriftelijk op een klacht. Daarbij zijn er twee mogelijkheden:

  • We bevestigen de ontvangst van de klacht en geven aan op welke termijn we naar verwachting tot een oplossing kunnen komen.
  • Wanneer we al een oplossing voor je klacht hebben gevonden beschrijven we deze oplossing in de brief.

Je klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. We bewaren je klacht, de wijze van afhandeling en de bijbehorende stukken voor een periode van 2 jaar.

Klacht voorleggen aan onze klachtencommissie

Komen we er samen binnen vier weken niet uit? Dan kun je je klacht laten behandelen door onze klachtencommissie (Graca Juridische Dienstverlening). Als klager wordt je telefonisch uitgenodigd om je klacht toe te lichten. Uitspraken van de klachtencommissie zijn bindend voor Het Strategieteam en worden zo snel als mogelijk opgevolgd en uitgevoerd.

Van klacht naar betere dienstverlening

Na het oplossen van je klacht is het werk voor ons nog niet gedaan. Op basis van je klacht (en de gekozen oplossing) bekijken we of (en zo ja, hoe) we onze dienstverlening kunnen verbeteren.