Woningmarkt

De woningmarkt is een beleidsveld waar vooral woningcorporaties, gemeenten en hogere overheden zich mee bezig houden. Andere maatschappelijke organisaties – zoals zorg- en welzijnsorganisaties – komen vaak zijdelings in aanraking met het wonen. Bijvoorbeeld omdat aanpassingen voor zorgverlening bij senioren nodig zijn. Of omdat welzijnswerkers ‘achter de voordeur’ willen kijken.