Woningmarkt

De woningmarkt is een beleidsveld waar vooral woningcorporaties, gemeenten en hogere overheden zich mee bezig houden. Andere maatschappelijke organisaties – zoals zorg- en welzijnsorganisaties – komen vaak zijdelings in aanraking met het wonen. Onderstaande artikelen gaan onder andere in op de invloed die de nieuwe woningwet heeft op de verhouding tussen gemeenten en woningcorporaties.