Woningwet: discussie tussen gemeenten en corporaties
arrow_drop_up arrow_drop_down
9 juli 2015 

Woningwet zorgt voor discussie tussen gemeenten en woningcorporaties

Vanaf 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Woningcorporaties gaan terug naar hun kerntaak: het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid en kunnen meer dan voorheen de woningcorporaties aansturen. De Beleidsexpert deed onderzoek onder 144 gemeenten en 80 corporaties. Daaruit komt naar voren dat niet alle gemeenten al klaar zijn voor hun nieuwe rol op de woningmarkt. Ook zijn gemeenten en corporaties het niet eens over de verkoop van woningen.

Succesvol zijn als beleidsmedewerker? Download dan mijn e-book ‘Blauwdruk voor een succesvolle beleidsmedewerker‘ (PDF)

Veel gemeenten nog zonder woonvisie en prestatieafspraken

Om als gemeente te kunnen sturen op de woningmarkt is een duidelijke visie nodig. Slechts 56% van de gemeenten beschikt al over een actuele woonvisie. “Deze cijfers geven aan dat een groot deel van de gemeenten nog niet klaar is voor de nieuwe woningwet” aldus onderzoeker Ritske Dankert van De Beleidsexpert. “Een actuele woonvisie en actuele prestatieafspraken zijn de basis voor de sturende rol van de gemeente op de woningmarkt.”

Slechts 48% van de gemeenten beschikt over actuele prestatieafspraken

Minder dan de helft (48%) van de gemeenten geeft aan actuele prestatieafspraken te hebben gemaakt met de woningcorporaties in hun gemeente. Ook bij veel gemeenten met een woonvisie ontbreekt de doorvertaling van de visie naar prestatieafspraken. De woningwet ziet prestatieafspraken als hét middel om afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties vast te leggen.

Succesvol zijn als beleidsmedewerker? Download dan mijn e-book ‘Blauwdruk voor een succesvolle beleidsmedewerker‘ (PDF)

Verkoop sociale huurwoningen levert discussie op

Een belangrijk onderwerp in de woningwet is de verkoop van sociale huurwoningen. Het merendeel van de woningcorporaties (63%) geeft aan in de toekomst sociale huurwoningen te gaan verkopen. Bijna een kwart van de gemeenten is hierop tegen. Bijna 60% ondersteunt verkoop van sociale huurwoningen alleen onder voorwaarden. Gemeenten en corporaties zijn het er wel over eens dat corporaties in de toekomst bijna geen commercieel vastgoed meer zullen bouwen.

Gemeenten willen meer direct contact met huurders

Omdat huurders in de nieuwe verhoudingen van de woningwet een grotere stem krijgen in het woningmarktbeleid willen gemeenten vaker direct contact onderhouden met de huurdersvertegenwoordiging.

Het hele onderzoek (met de antwoorden van 144 gemeenten en 89 corporaties) is hieronder te downloaden:

Onderzoek downloaden

Voorkom dat je achterop raakt. Vergelijk je eigen positie met de antwoorden van 144 gemeenten en 89 woningcorporaties.

Je gegevens zijn veilig. Wij hebben ook een hekel aan spam.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Iris Gravesteijn en Ritske Dankert van De Beleidsexpert.

Leer meer van De Beleidsexpert

  1. Download de blauwdruk voor een succesvolle beleidsmaker (PDF).
  2. Bekijk de agenda met seminars en trainingen.
  3. Lees welke voordelen je krijgt als lid van De Beleidsexpert.
Reactie plaatsen

Cookies